U cilju razvijanja svijesti kod mlade populacije o važnosti ispravnog postupanju sa ambalažnim otpadom, Ekopak će za koncerte u Sarajevu i Tuzli za najsretnije fanove grupe „Zabranjeno pušenje“ koji prikupe i donesu 5 PET boca na dogovorene lokaciije pokloniti po 10 ulaznica.

Povodom 30 godina profesionalne karijere i objavljivanja albuma "Radovi na cesti", grupa „Zabranjeno pušenje“ će održati slavljeničke koncerte 27. decembra u Tuzli u dvorani Mejdan i 28. decembra 2013. godine u Sarajevu u dvorani "Mirza Delibašić“. Članovi grupe poručuju da se radi o najvećim koncertima ove grupe u posljednjih 10 godina.

Ekopak se pobrinuo da se na oba koncerta postave setovi kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, tako će svi posjetitelji imati priliku da učestvuju u selektivnom odlaganju ambalažnog otpada. Ekopak će obezbjediti da prikupljeni ambalažni otpad bude predat na reciklažu. 

PET boce za sarajevski koncert možete predati na  pultu Ekopaka  koji će biti postavljen na Holiday Marketu svaki dan od 23.12.  do 27.12. 2013. godine, u terminu od 19:00 do 21:00 sati, nakon čega će biti obavljano izvlačenje dobitnika.

Za koncert u Tuzli boce možete donijeti na pult Ekopaka koji će biti postavljen dan koncerta, 27.12.2013., od 14:00 do 16:00 ispred dvorane Mejdan. Izvlačenje 10 dobitnika će biti organizovano u 16:00.