BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

23 12.13.

U zamjenu za 5 PET boca Ekopak Vas nagrađuje kartama za koncerte "Zabranjenog pušenja" u Tuzli i u Sarajevu

U cilju razvijanja svijesti kod mlade populacije o važnosti ispravnog postupanju sa ambalažnim otpadom, Ekopak će za koncerte u Sarajevu i Tuzli za najsretnije fanove grupe „Zabranjeno pušenje“ koji prikupe i donesu 5 PET boca na dogovorene lokaciije pokloniti po 10 ulaznica.

Povodom 30 godina profesionalne karijere i objavljivanja albuma "Radovi na cesti", grupa „Zabranjeno pušenje“ će održati slavljeničke koncerte 27. decembra u Tuzli u dvorani Mejdan i 28. decembra 2013. godine u Sarajevu u dvorani "Mirza Delibašić“. Članovi grupe poručuju da se radi o najvećim koncertima ove grupe u posljednjih 10 godina.

Ekopak se pobrinuo da se na oba koncerta postave setovi kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, tako će svi posjetitelji imati priliku da učestvuju u selektivnom odlaganju ambalažnog otpada. Ekopak će obezbjediti da prikupljeni ambalažni otpad bude predat na reciklažu. 

PET boce za sarajevski koncert možete predati na  pultu Ekopaka  koji će biti postavljen na Holiday Marketu svaki dan od 23.12.  do 27.12. 2013. godine, u terminu od 19:00 do 21:00 sati, nakon čega će biti obavljano izvlačenje dobitnika.

Za koncert u Tuzli boce možete donijeti na pult Ekopaka koji će biti postavljen dan koncerta, 27.12.2013., od 14:00 do 16:00 ispred dvorane Mejdan. Izvlačenje 10 dobitnika će biti organizovano u 16:00.

 

Arhiva