Vijeće učenika OŠ "Osman Nakaš" iz Sarajeva, na čelu sa pedagogicom i pomoćnikom direktora škole Samrom Guhdijom, posjetilo je Ekopak kako bi razgovarali o sistemu reciklaže ambalažnog otpada u BiH.

Na njihova pitanja strpljivo je odgovarala direktorica Ekopaka Amela Hrbat, koja je bila oduševljena nivoom znanja naših mladih sugrađana o reciklaži ambalažnog otpada.

Inače, Ekopak od svog osnivanja usko sarađuje sa školama širom BiH, s ciljem edukacije djece o značaju reciklaže ambalažnog otpada. Namjera je da stručna lica skrenu pažnju mladima na važnost reciklaže i očuvanja prirodnih resursa, te da ih usmjere ka odgovornom ponašanju prema okolišu.