JKP Vodograd Prozor-Rama isporučilo je nove količine prikupljenog ambalažnog otpada.

Ovo komunalno preduzeće, koje se prošle godine pridružilo sistemu Ekopaka, u kratkom vremenskom periodu ostvarilo je značajne rezultate, obezbjeđujući niz isporuka različitih ambalažnih materijala u okviru našeg sistema.

Nova isporuka ambalažnog otpada od strane JKP Vodograd Prozor-Rama predstavlja izvanredan korak naprijed u njihovim naporima da unaprijede upravljanje otpadom i doprinesu zaštiti životne sredine.

Prisutnost JKP Vodograd u sistemu Ekopaka je već dala pozitivan doprinos unapređenju sistema reciklaže, a njihov angažman postavlja standard za efikasno upravljanje ambalažnim otpadom, koji može biti primjer drugim lokalnim zajednicama širom FBiH.Top of Form