JKP Tomislavgrad nastavlja da ostvaruje značajne rezultate u prikupljanju ambalažnog otpada, pa je tako prošle sedmice dostavilo nove količine ambalažnog otpada u sistem Ekopaka. Ovo javno komunalno preduzeće aktivno je uključeno u sistem Ekopaka od 2022. godine, čime su napravili važan korak ka održivom upravljanju otpadom u svojoj lokalnoj zajednici.

Iako je riječ o relativno maloj lokalnoj zajednici, građani Tomislavgrada su pokazali izuzetnu spremnost da sortiraju nastali otpad, što uveliko doprinosi efikasnosti i uspješnosti sistema u njihovoj zajednici. Kroz kontinuirani rad i saradnju sa građanima, JKP Tomislavgrad ostvaruje dobre rezultate u sakupljanju ambalažnog otpada, čime se postiže dvostruki cilj: smanjenje količine otpada koji završava na deponijama i unapređuje se sistem reciklaže u FBiH.