Ekopak je sa zadovoljstvom podržao Goethe Institut u njihovoj namjeri da među svojim zaposlenicima i polaznicima kurseva uvede kulturu selektivnog odlaganja ambalažnog otpada.

Uz partnerstvo Ekopaka i Goethe Instituta, očekuje se da će se širenjem svijesti o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada postići pozitivan utjecaj na zajednicu, potičući održive prakse među građanima Bosne i Hercegovine.

 

Ovaj korak predstavlja samo početak suradnje koja bi mogla postati uzor drugim organizacijama i institucijama u zemlji, doprinoseći stvaranju okolišno osviještene društvene zajednice.

Goethe Institut, kao globalno aktivni kulturni institut Savezne Republike Njemačke, djeluje u 98 zemalja širom svijeta, a u Bosni i Hercegovini su prisutni od 2000. godine.