Prošla je godina dana od otvaranja reciklažnog dvorište u Paromlinskoj ulici u Sarajevu, a koje je sufinansirao Ekopak.  

S tim u vezi, zabilježili smo dobre rezultate u sakupljanju i recikliranju različitih vrsta ambalažnog otpada. Ukupno je prikupljeno 124 tone otpada i to: 

PET ambalaža - 2049 kg: Reciklažno dvorište uspješno je prikupilo preko dvije tone PET ambalaže, pridonoseći smanjenju količine plastike koja završava na odlagalištu Smiljevići. 

Drvena ambalaža - 10940 kg: Značajna količina od preko deset hiljada kilograma drvene ambalaže prikupljena je i preusmjerena na reciklažu. 

Papir i karton - 5262 kg: Prikupili smo i više od pet hiljada kilograma papira i kartona ovih materijala i smanjili potrebu za sječom novih stabala. 

Staklena ambalaža - 2611 kg: Značajna količina staklene ambalaže, preko dvije tone, uspješno je predato na reciklažu.  

Direktorica Ekopaka, Amela Hrbat, izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima, te naglasila važnost saradnje sa JKP-om Rad Sarajevo kako bi prikupljene kolicine u budućnosti bile znatno veće, jer je potencijal veliki.

Više informacija o ostalim prikupljenim količinama otpada možete pronaći u infografici.