Ekopak i Javno komunalno preduzeće Bioštica Olovo su u petak, 29.12.2023. godine, potpisali ugovor o međusobnoj saradnji. Direktorica Ekopaka, Amela Hrbat, i direktor Bioštice, Kasim Kljajić, potpisali su ugovor o nabavci manjeg vozila za prikupljanje ambalažnog otpada s područja Općine Olovo.

Ovaj korak označava nastavak uspješne saradnje između Ekopaka i Bioštice, koja datira još od 2014. godine, pri čemu su do sada prikupljene određene količine ambalažnog otpada koje su kroz sistem Ekopaka upućene na reciklažu. 

U 2023. godini primjetan je bio porast tih količina, pa je Ekopak na ovaj način dao podršku Bioštici da nastavi s izdvajanjem što većih količina ambalažnog otpada iz komunalnog otpada, kako bi se smanjila količina otpada koja završava na lokalnoj deponiji. 

Ulaganje u infrastrukturu za prikupljanje ambalažnog otpada svakako će imati dugoročne pozitivne efekte na životnu sredinu Općine Olovo.