U saradnji sa kolegama iz Ekoživota i ovlaštenim sakupljačem ambalaže od opasnih materija Kemeko iz Lukavca Ekopak je sufinansirao nabavku vozila namijenjenog za prijevoz ambalažnog otpada od opasnih materija.  

Ekopak i Kemeka su partneri od samog početka našeg operativnog rada i zahvaljujući toj uspješnoj saradnji, ispunili smo sve propisane ciljeve u vezi sa iskorištenjem ambalažnog otpada od opasnih materija. Kemeko aktivno sakuplja ovu vrstu otpada na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, priprema ga i izvozi na daljnju obradu. 

Novo vozilo za prijevoz ambalažnog otpada od opasnih materija odražava predanost Ekopaka i partnera da osiguraju siguran i okolišno odgovoran transport za ovu vrstu ambalažnog otpada.