BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

08 11.13.

I BiH u velikom sistemu: Ekopak postao 32. članica "PRO EUROPE-a"

U petak, 08. novembra 2013. godine, je u Kelnu održano zasjedanje direktora članica "PRO  EUROPE-a", krovne organizacije europskih sistema reciklaže i upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom koji su prepoznatljivi po korištenju zaštitnog znaka "Green Dot" ("Zelena tačka").

Ekopak, kao ovlašteni operater sistema, je aplicirao za dobijanje licence za pravo korištenja "Zelene tačke", te je na održanom zasjedanju direktora "PRO EUROPE-a" konstatovano da je ispunio visoke zahtjeve i prisutni članovi su jednoglasno potvrdili prijem Ekopaka u članstvo. Na taj način, Bosna i Hercegovina je postala 32. zemlja članica  "PRO EUROPE-a", što je našu zemlju u ovom segmentu približilo ostatku Europe.

Zvanično potpisivanje ugovora između "PRO EUROPE-a" i Ekopaka biće uskoro obavljeno u Sarajevu.

Sistemi "Zelene tačke" su postali međunarodno priznati i prepoznatljivi modeli koji uspješno implementiraju "princip odgovornosti proizvođača" u ime ambalažnih kompanija. Kad vidite znak "Zelene tačke" na proizvodu, to znači da je za to pakovanje plaćena naknada ovlaštenom operateru sistema, koji je uspostavljen prema principima koje definiše EU Direktiva 94/62 o ambalaži i ambalažnom otpadu, i nacionalno zakonodavstvo iz ove oblasti. Ova informacija je svakako bitna i za potrošače koji kupuju proizvod u ambalaži, jer govori o proizvođaču, njegovom ispunjavanju zakonskih obaveza i društvenoj odgovornosti.

Znak "Zelene tačke" je međunarodno priznati i zaštićeni znak. Ekopak će svojim članstvom u "PRO EUROPE-u" omogućiti svim svojim klijentima korištenje znaka "Zelene tačke" na njihovim proizvodima. Istovremeno, Ekopak ovom prilikom poziva sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce koji na svojim proizvodima imaju znak "Zelena tačka", a još uvijek nisu ušli u sistem Ekopaka, da to učine, jer je Ekopak od danas ovlašten za zaštitu ovog znaka na tržištu Bosne i Hercegovine.

Više o organizaciji “PRO-EUROPE” možete naći na: http://www.pro-e.org/

Arhiva