Ulica Urijan Dedina, smještena u sarajevskom naselju Soukbunar, dobila je 70 novih kompleta za sortiranje otpada. Svaki komplet sastoji se od žute kante namijenjene za odlaganje reciklabilnih materijala, te crne kante za odlaganje otpada koji nije pogodan za recikliranje. 

Nabavku setova za otpad osigurao je Ekopak, a KJKP Rad Sarajevo će redovno prazniti ove posude i osigurati pripremu materijala za reciklažu.

Ova inicijativa ima ključnu ulogu u promicanju važnosti ispravnog odlaganja otpada i reciklaže, te smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji Smiljevići.