U sklopu nedavno održane konferencije pod nazivom "Otpad kao resurs", koju je organizovala Privredna komora FBiH u saradnji s partnerskom kompanijom nLogic Advisory, Ekopak je aktivno sudjelovao, pružajući uvid u svoje iskustvo duže od jedne decenije i postignuća u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom. 

Tokom ovog dvodnevnog događaja, održanog 7. i 8. decembra, Ekopak je predstavio svoje rezultate i strategije usmjerene ka efikasnom upravljanju ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Govorili smo  o ključnim aspektima našeg dosadašnjeg rada s naglaskom na pristupe koji su rezultirali ostvarivanjem značajnih ciljeva u ovoj oblasti.