Ekopak je uručio Uredu HELVETAS Swiss Intercooperation u Bosni i Hercegovini set posuda za selektivno odlaganje papirnog i plastičnog otpada.

HELVETAS Swiss Intercooperation, najveća nevladina organizacija iz Švajcarske koja djeluje u zemljama u razvoju, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, ima za cilj unapređenje obrazovnog sistema, zaštitu okoliša, postizanje rodne ravnopravnosti i podršku urbanom razvoju. Ova organizacija izrazila je spremnost za buduću saradnju s Ekopakom kako bi zajednički radili na projektima efikasnog upravljanja ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Razdvajanje ambalažnog otpada samo je jedan segment šireg spektra aktivnosti koje Ured HELVETAS sprovodi kao društveno odgovorna organizacija posvećena zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini. Partnerstvo s njima omogućava nam da zajedno radimo na projektima usmjerenima na podizanje svijesti o važnosti pravilnog postupanja s ambalažnim otpadom i njegovoj reciklaži.

Ovo je za nas izuzetna prilika da doprinesemo unapređenju sistema reciklaže ali i da podržimo njihovu vrijednu misiju.