JKP Rad iz Ključa isporučio je nove količine ambalažnog otpada kartona, plastike i limenki u sistem Ekopaka.

Ambalažni otpad pripremljen za Ekopak je preuzeo naš dugogodišnji i pouzdan partner, Eko industrijski otpad "ZIZI" d.o.o. iz Travnika.

Ekopak u saradnji sa svojim partnerima nastavlja svoju misiju unapređenja sistema reciklaže i održivog razvoja u našoj zemlji.