JKP Tomislavgrad isporučio je nove količine ambalažnog otpada u sistem Ekopaka. Ovaj korak predstavlja još jedan značajan doprinos opredeljenju za uspostavljanje efikasnog sistema reciklaže u ovoj općini.

Saradnja između JKP-a Tomislavgrad i Ekopaka je izuzetno važna, jer omogućava efikasan sistem sakupljanja, obrade i recikliranja ambalažnog otpada. Ovim postupkom smanjuje se količina ambalažnog otpada koja završava na deponijama, čime se umanjuje negativan uticaj na okoliš i štede prirodni resursi.

JKP Tomislavgrad i Ekopak zajedno nastavljaju svoju misiju reciklaže ambalažnog otpada.