BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

10 10.12.

Posjeta ministrice građenja, poslovnog planiranja i zaštite okoline Unsko-Sanskog kantona

U srijedu, 10. oktobra 2012. godine, g-đa Sinha Kurbegović, ministrica građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Unsko-Sanskog kantona sa saradnicama je posjetila kancelarije Ekopaka, te se upoznala sa aktivnostima Ekopaka i planovima za 2012. godinu.

U razgovoru, g-đa Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, i ministrica Kurbegović su zaključile da samo dvosmjerna komunikacija i partnerski odnos između privrede i resornih ministarstava može dati dobre rezultate u svakom segmentu poslovanja, pa i u segmentu uspostave sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

Dogovoreno je da se u organizaciji ministarstva u što skorije vrijeme organizuje sastanak sa svim privrednicima, obveznicima sistema iz Unsko Sanskog Kantona, na kojem bi se prezentirale zakonske obaveze koje proizilaze iz Pravilnika i način njihovog ispunjavanja preko Ekopaka, prvog ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH.

Također, je bilo riječi o budućoj saradnji Ministarstva i Ekopaka u pokretanju zajedničkog pilot projekta odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada na području Unsko-Sanskog kantona.

 

Sastanak u Ekopaku
Sastanak 2

Arhiva