Ključ, 14.09.2023. godine - U Ključu je održan sastanak 14 javnih komunalnih preduzeća (JKP) iz sistema Ekopaka. Organizatori ovog događaja bili su JKP Rad Ključ i operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom Ekopak.

Na sastanku su razmatrane ključne teme iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom i njegove reciklaže u Bosni i Hercegovini. Učesnici su imali priliku da čuju o iskustvima i postignućima javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka za period od 2013. do 2022. godine. Takođe, diskutovalo se o dobrim praksama u prikupljanju ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada.

Na sastanku su prisustvovali ključni akteri u oblasti upravljanja otpadom, uključujući načelnika Općine Kljuć, gospodina Nedžada Zukanovića, savjetnika Federalne ministrice okoliša i turizma, gospodina Tomislava Lukića, te ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, gospodina Senada Dizdarića.

Sastanak je doprinio razmijeni iskustava i informacija među JKP-ima iz sistema Ekopaka, promovisanju održivog upravljanje otpadom i reciklaže, a u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.