Ekopak je i ove godine bio podrška Coca-Coli u prikupljanju ambalažnog otpada tokom trajanja Sarajevo film Festival. U partnerstvu sa KJKP Rad Sarajevo, Ekopak je imao važnu ulogu u realizaciji projekta naziva "Recikliraj me. Pokloni mi novi život.", ostvarujući tako još jedan uspješan projekat u prikupljanju ambalažnog otpada.

Ova saradnja je omogućila postavljanje posebnih kontejnera na najprometnijim lokacijama u centru Sarajeva, te su mnogobrojni posjetioci našeg glavnog grada imali priliku odložiti svoj ambalažni otpad na okolišno odgovoran način.  Također, specijalne posude za prikupljanje staklenog ambalažnog otpada bile su postavljene i u svim većim ugostiteljskim objektima u centru Sarajeva.
 
Tokom osam dana trajanja SFF-a, značajne količine otpada će, umjesto na deponiji Smiljevići, završiti u procesu reciklaže i to: 950 kg PET boca, 530 kg limenki i  14.170 kg staklene ambalaže.
 
"Ovaj projekat je više od prikupljanja ambalažnog otpada; on ima dublji cilj promovisanja održivih navika u upravljanju otpadom i podizanja svijesti građana o važnosti ispravnog razvrstavanja i reciklaže ambalažnog otpada. Kroz inicijative poput ove Ekopak nastavlja biti važan dio u razvoju sistema reciklaže u našoj zemlji," kazala je direktorica Ekopaka, Amela Hrbat.
Ova saradnja između Coca-Cole, Ekopaka i KJKP-a Rad nije samo lokalna inicijativa, već doprinos stvaranju svijeta bez otpada, gdje reciklaža postaje sastavni dio svakodnevnog života svakog pojedinca.