Jedan od osnivača Ekopaka, Coca-Cola je i ove godine obezbjedila kontejnere za odlaganje ambalažnog otpada tokom Sarajevo Film Festivala, a Ekopak će se pobrinuti da sav prikupljeni ambalažni otpad bude predat na reciklažu.

Tako će za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala, na najprometnijim lokacijama u centru grada, biti postavljeni kontejneri za odlaganje ambalažnog otpada, a Ekopak će uz podršku KJKP Rad sav ambalažni otpad koji bude odložen u kontejnerima Coca-Cole predati na reciklažu. 

Projekat pod nazivom "Recikliraj me. Pokloni mi novi život" dodatno ističe naše opredjeljenje da radimo na povećanju stope reciklaže ambalažnog otpada. 

Važno je istaknuti da je prošle godine tokom SFF-a predato na reciklažu 19.370 kg ambalažnog otpada. Nadamo se da će ove godine količina biti veća. Zato pozivamo sve posjetitelje Sarajevo Film Festivala da se pridruže ovoj inicijativi, te svoj ambalažni otpad odlažu u Coca-Coline kontejnere i tako daju svoj doprinos u očuvanju okoliša.