Direktorica Ekopaka, Amela Hrbat, nedavno je gostovala u popularnoj TV emisiji Agro-ekologika, koju producira renomirana kompanija Tim System, a emituje se na BHRT.

Ova prilika je iskorištena za razgovor o sistemu reciklaže, postavljanju ciljeva, ostvarenim rezultatima poslovanja, ulaganjima u razvoj sistema i promovisanju cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini, kao i važnosti edukacije o reciklaži.

Gostovanje u emisiji Agro-ekologika pružilo nam je priliku da se javnosti predstave dostignuća i ciljevi Ekopaka, ali i da inforišemo javnost o širem značaju reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora, direktorica Hrbat naglasila je značaj sistema reciklaže u očuvanju prirodnih resursa i smanjenju negativnog uticaja na okolinu. Ona je istakla da je Ekopak posvećen postizanju visokih standarda u upravljanju ambalažnim otpadom, te je objasnila kako se uspostavlja efikasan sistem sakupljanja, sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada.

Amela Hrbat je također istakla da je edukacija ključna komponenta u podizanju svijesti javnosti o važnosti reciklaže i njenoj ulozi u održivom razvoju. Kako bi doprinijeli ovom cilju, Ekopak je proveo niz edukativnih kampanja i programa, usmjerenih ka građanima i poslovnim subjektima, prvenstveno djeci. Cilj je osnažiti ljude da aktivno sudjeluju u procesu reciklaže i pravilno odlaganje ambalažnog otpada.

Direktorica Ekopaka je također istakla važnost ulaganja u razvoj sistema reciklaže. Ona je objasnila kako je Ekopak uložio značajna sredstva u modernizaciju i proširenje infrastrukture za reciklažu, uključujući investicije u specijalna vozila, eko-otole i poboljšanje transportnih kapaciteta. Ova ulaganja su rezultirala poboljšanjem efikasnosti i povećanjem kapaciteta za preradu ambalažnog otpada.

Na kraju razgovora, direktorica Amela Hrbat je izrazila zadovoljstvo što je Ekopak dobio priliku da gostuje u emisiji Agro-ekologika i što je mogla podijeliti informacije o važnosti reciklaže i cirkularne ekonomije sa širom javnošću. Istakla je da je reciklaža ključna za očuvanje okoliša i održivi razvoj, te je pozvala sve građane i poslovne subjekte da podrže ovaj važan sistem i aktivno učestvuju u reciklaži ambalažnog otpada.