Kampusu Univerziteta u Sarajevu su uručena tri seta kanti za selektivno odlaganje otpada od strane Ekopaka. Tako će studenti u Kampusu Univerziteta u Sarajevu moći da vrše selektivno odlaganje otpada, čime se podržava reciklaža ambalažnog otpada.

Ekopak je prepoznao važnost uvođenja prakse selektivnog odlaganja otpada na univerzitetu kako bi se doprinijelo očuvanju životne sredine. Ekopak je uručio tri seta kanti za papirni, plastični i ostali otpad, kako bi studenti i posjetioci Kampusa mogli jednostavno i efikasno odvajati otpad prema vrsti, čime se olakšava proces recikliranja.

Predstavnici Ekopaka su prilikom uručenja kanti izrazili zadovoljstvo što su mogli podržati Univerzitet u Sarajevu u ovom važnom koraku ka održivijoj budućnosti. Istakli su da je reciklaža ključna za smanjenje količina otpada koji se odlažu na deponiji i očuvanje prirodnih resursa.

Iz Univerziteta u Sarajevu su istakli zahvalnost Ekopaku te naglasili da će ova inicijativa imati pozitivan uticaj na sve prisutne na univerzitetu, uključujući studente, osoblje i posjetioce, te se nadaju da će ovaj primjer inspirisati druge institucije da slijede isti put ka zaštiti životne sredine.

Ova akcija Univerziteta u Sarajevu i Ekopaka predstavlja korak naprijed u promoviranju održivog načina života i podizanju svijesti o važnosti reciklaže. Kroz zajedničke napore, možemo stvoriti okoliš koji je čišći, zdraviji i održiviji za sve nas.