U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, KJKP Rad, Ekopak i Zeos udružile su snage kako bi organizirale zanimljivo i edukativno druženje s djecom u reciklažnom dvorištu. Ova manifestacija održana je 5. juna 2023. godine u reciklažnom dvorištu Novo Sarajevo s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša među najmlađim generacijama.

Tako su prisutni mogli da pogledaju zanimljivu predstavu koju su osmislila djeca iz Osnovne škole "Krugovi”, naglašavajući važnost recikliranja i pravilnog odlaganja otpada, zatim zanimljive recitacije čiji je cilj bio inspirirati prisutne i potaknuti ih na razmišljanje o važnosti očuvanja prirode i ekoloških resursa.

Uslijedila je i modna revija od recikliranih materijala koju su pripremili učenici iz Osnovne škole Mehmed beg Kapetanović Ljubušak. Ova kreativna prezentacija pokazala je kako se mogu iskoristiti razni reciklirani materijali za stvaranje originalnih i održivih modnih komada.

Službeni dio programa završen je obraćanjem predstavnika KJKP Rad, Ekopaka i ZEOS-a, a nakon toga podijeljeni su prigodni pokloni i zahvalnice kao gesta zahvalnosti za podršku i sudjelovanje u ovom projektu. 
Druženje u reciklažnom dvorištu povodom Svjetskog dana zaštite okoliša predstavljalo je uspješan spoj edukacije, kreativnosti i zabave. Djeca su imala priliku naučiti o važnosti recikliranja i pravilnog odlaganja otpada kroz razne aktivnosti i prezentacije. Osim toga, manifestacija je potaknula suradnju između lokalnih organizacija i škola te promovirala svijest o važnosti očuvanja okoliša među mlađom generacijom.

Reciklažno dvorište KJKP Rada je uz podršku operatera sistema Ekopak i ZEOS otvoreno u novembru 2022. godine i do kraja maja ove godine građani su ukupno odložili 46 tona otpada.

Tako je prikupljeno 685 kg PET ambalaže, 2310 kg drvene ambalaže, 2005 kg papira I kartona, 1748 kg staklene ambalaže, 279 kg sitnog elektroničkog otpada, 140 kg uređaja za hlađenje, 260 kg krupnog el. Otpada, 20 kom sijalica (fluorescentne) 90 kom televizora I monitora. Prikupljeno je I 17,5 t građevinskog materijala, 16 t kabastog otpada, 4800 guma, 222 kg metalnog glomaznog otpada.

Ove količine komunalnog otpada nisu završile na deponiji Smiljevići, već u procesu reciklaže i iskorištenja, gdje su dobile novu vrijednost. Ekopak će zajedno sa partnerima KJKP Rad i ZEOS nastaviti raditi na promociji reciklažnog dvorišta, kako bi građani Novog Sarajeva, ali i iz ostalih općina, što više otpad odlagali u namjenske kontejnere u reciklažnom dvorištu.