Povodom obilježavanja 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša, Ekopak je organizovao zabavno-edukativnu radionicu u O.Š. “Porodice efendije Ramić” u Semizovcu.

Na ovoj radionici, djeca su imala priliku naučiti o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada. Učenici su, pored toga, koristeći ambalažu izrađivali kreativne predmete, rješavali tematske slagalice i sudjelovali u džinovskoj društvenoj igri pod nazivom "Reciklaža nije gnjavaža", gdje su imali priliku osvojiti predivne poklone.

Ekopak je uvijek fokusiran na edukaciju djece te je tokom svog desetogodišnjeg rada proveo veliki broj radionica i promocija koje su obuhvatile više od 80.000 djece.  Ekopak ističe  važnost podizanja svijesti o reciklaži ambalažnog otpada od najranije dobi, te je kroz svoje aktivnosti uspio doprijeti do mnogih mladih ljudi i educirati ih o pravilnom postupanju s otpadom.

“Permanentna edukacija i podizanje svijesti građana o važnosti reciklaže je sastavni dio razvoja sistema. Ekopak se u ovim aktivnostima posebno fokusirao na najmlađe, djecu predškolskog i školskog uzrasta, jer iskustva Evrope kažu da je ovo oblast u kojoj djeca educiraju roditelje kako ispravno postupati sa ambalažnim otpadom”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.