Ekopak je podržao 5. eko akciju „Čista naša dvorišta – Bijela tabija“ koju su realizirali članovi NVO altruista „Svjetlo“ i učenici OŠ Hamdija Kreševljaković u sklopu projekta „Zajedno stvaramo jednake šanse, upoznajemo i volimo naš Stari Grad“

Sa lokalilteta „Bijela tabija“ uklonjene su 22 vreće otpada. Učesnici eko akcije su dobili pohvale za realiziranu akciju od posjetitelja, koji su tog dana posjetili kulturno-historijski spomenik. Projekat „Zajedno stvaramo jednake šanse, upoznajemo i volimo naš Stari Grad“ realizira NVO altruista „SVJETLO“.  Cilj projekta je poboljšati socijalnu uključenost osoba s umanjenim sposobnostima i građanski aktivizam.