Danas je u sjedištu Ekopaka potpisan važan ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za prevoz ambalažnog otpada u općini Ključ. Ugovor su potpisali načelnik Općine Ključ, Nedžad Zukanović, direktor JKP-a Rad Ključ Muamer Egrlić i direktorica Ekopaka, Amela Hrbat.

Ovaj ugovor predstavlja nastavak snažne podrške Ekopaka lokalnim zajednicama, s fokusom na jačanje sistema reciklaže, održivo upravljanje otpadom.

Sufinansiranje nabavke vozila za prevoz ambalažnog otpada omogućit će JKP-u Rad Ključ da unaprijedi svoje usluge prikupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada, pridonoseći čišćem i zdravijem okruženju za građane Ključa.

Ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za JKP Rad Ključ predstavlja još jedan korak u ostvarivanju ciljeva jačanja sistema reciklaže, održivog razvoja i zaštite okoliša. Ekopak i lokalne zajednice zajedno rade na stvaranju čistijeg i zdravijeg okruženja za sve građane.