Ekopak je u skladu sa članom 21. Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, krajem marta dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH svoj “Godišnji izvještaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 2022. godini”.

 

Tako je Ekopak u 2022. godine, preko mreže svojih sakupljača, poslao na reciklažu više od 15.000 tona ambalažnog otpada, čime je ispunjen godišnji cilj.

Na reciklažu je poslano 1.900 tona stakla, 453 t metala, 10.387 t papira, 2.045 t plastike, 715 t ambalaže od drveta, 138 t višeslojne ambalaže…

Treba napomenuti da je Ekopak od početka svog rada 2012. godine do danas poslao na reciklažu blizu 120.000 tona ambalažnog otpada, za čiji je prevoz bilo potrebno oko 7000 kamiona.

“Rezultati i ostvareni ciljevi za 2022. godinu, a koje smo prezentovali u našem Godišnjem izvještaju, još jednom su potvrdili našu uspješnost. Moram istaći da su rezultati ostvareni zahvaljujući podršci naših poslovnih partnera, njih preko 900 koji su svoju zakonsku obavezu prenijelo na nas, te naših vrijednih skupljača iz svih 10 kantona u Federaciji BiH“, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat, te dodala da je Ekopaku, početkom prošle godine, od Federalnog ministarstva okoliša i turizma produžena dozvola za operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za narednih pet godina, što je još jedno značajno priznanja za uspješno poslovanje.