U Ekopaku smo ugostili predstavnike firme JKP “Vodograd” doo. Prozor-Rama.

Razgovarali smo o dosadašnim postignutim rezultatima, aktuelnostima i izazovima, kao i budućim zajedničkim projektima oko postupanja sa ambalažom i ambalažnim otpadom.

“Ekopak je sa Općinom Prozor-Rama sarađivao u samom početku svog rada i biće nam zadovoljstvo da u budućnosti bliže sarađujemo sa JKP “Vodograd” doo. Prozor-Rama”, kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat te naglasila da JKP “Vodograd” prikuplja značajne količine ambalažnog otpada, te da će uspostava saradnje ove dvije firme zasigrno dodatno poboljšati ove rezultate. 

Radujemo se novim projektima sa našim prijateljima iz Prozor Rame.