Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović posjetio je Ekopak te se upoznao sa poslovanje i projektima koje naša kompanija implementira.

Razgovarano je o trenutnoj situaciji u Kantonu Sarajevo kad je u pitanju upravljanje otpadom, te mogućnostima unapređenja i budućim planovima.

Ministar Hadžiahmetović je izrazio veliko interesovanje za rad Ekopaka i dao podršku razvoju sistema koji Ekopak u saradnji sa partnerima uspješno uspostavlja već deset godina.

Sastanku je prisustvovala i Mersiha Herco Mamela iz JKP-a Visoko koja je izrazila interes za poboljšanje trenutnog stanja zbrinjavanja otpada u Visokom, te je razgovarano o unaprijeđenju saradnje sa Ekopakom.