Ekopak, kao prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, od svog osnivanja aktivno radi na ulaganju u razvoj sistema reciklaže ambalažnog otpada u Federaciji BiH.

Zahvaljujući sufinansiranju Ekopaka naš dugogodišnji partner u prikupljanju ambalažnog otpada na području Hercegovine, firme Duga d.o.o. iz Širokog Brijega, nabavila specijalni kamion za prevoz pres-kontejnera sa svim pratećim elementima. 

Duga d.o.o. je naš značajan sakupljač ambalažnog otpada iz sistema Ekopaka sa kojim sarađujemo od samog početka operativnog rada. Značajne količine ambalažnog otpada iz velikog dijela Hercegovine, od Širokog Brijega do Neuma, ova firma prikupi, pripremi i transportuje na reciklažu u ime Ekopaka. Nabavka ovog vozila će omogućiti efikasniji rad imajući u vidu da je Duga d.o.o. instalirala značajan broj pres-kontejnera širom Federacije BiH.