Ekopak je u četvrtom mjesecu prošle godine  JKP-u Tomislavgrad iz Tomislagrada uručio kontejnere za sortiranje ambalažnog otpada u ovoj općini.

Stanovnici su odlagali svoj ambalažni otpad, a vrijedni radnici JKP-a Tomislavgrad sakupljali, pripremali i predavali u sistem Ekopaka. Obzirom da je ovo tek početak uspostave sistema u ovoj općini, možemo biti zadovoljni prvim rezultatima.

Prikupljena je plastika, papir i najveće količine staklenog ambalažnog otpada. U ovoj godini nastavljamo raditi sa Tomislavgradom i povećavati količine ambalažnog otpada koje će, umjesto na lokalnoj nesanitarnoj deponiji, završiti u procesu reciklaže.