Ekopak od 2014. godine uspješno sarađuje sa Općinom Ključ i JKP Rad s kojima je uspješno realizovao brojne projekte. 

Ova Općina svake godine postiže sve bolje rezultate u prikupljanju ambalažnog otpada i stoga se Ekopak rado odazvao njihovom pozivu za sufinansiranje nabavke specijalnog vozila za prikupljanje ambalažnog otpada.

Sredinom je godine potpisan ugovor sa Općinom Ključ, a već danas je specijalno vozilo operativno na ulicama Ključa i prikuplja dodatne količine ambalažnog otpada.

Treba napomenuti da Ekopak već godinama kontinuirano ulaže u razvoj sistema primarne selekcije ambalažnog otpada u ovoj općini kao i na edukaciji stanovništva o važnosti njegove reciklaže.