Na Ilidži je održana nacionalna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta ''Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu'' u Bihaću, Konjicu, N. Travniku i na Ilidži. 

Prezentacije su održali Ivica Sivrić, REDAH, Azra Ćulov, CETEOR, a u ime KJKP Rad Sarajevo prisutnima je rezultate projekta predstavio Remzija  Avdibegović, Rukovodilac odjeljenja za prateću podršku.

Na konferenciji su također bili prisutni i predstavnici Grada Bihaća i JKP Komrad Bihać, Općine Novi Travnik i JKP Vilenica Čistoća Novi Travnik, te Fonda za zaštitu okoliša FBiH, općine Pale i JKP 'Komunalno' Breza.