Povodom završetka projekta “Upravljanje ambalažnim otpadom na Zapadnom Balkanu” u Beogradu je 14.12.2022. godine održana završna konferencija na kojoj su prisustvovali nosioci projekta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije.
.

Tom prilikom predstavljeni su rezultati projekta te utvrđene smjernice za nastavak uspostave efikasnog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. 

Konferenciju su otvorili Violeta Jovanović, izvršna direktorica NALED Srbija, Igor Vukašinović, generalni direktor Apatinske pivare i član UO NALED Srbija i Daniele Funke, direktorica GIZ Srbija uvodnom temom  “Upravljanje staklenom ambalažom i životna sredina”.

Nakon toga se razgovaralo o retrospektivi projekta i iskustvima implementacije projekta u pilot općinama, a rezultate su predstavili Violeta Belanović Kokir, generalna direktorica SEKOPAK (Srbija),  Filip Ivanovski, direktor PAKOMAK (Sjeverna Makedonija) i Amela Hrbat, direktorica EKOPAK (Bosna i Hercegovina).

Uslijedila je panel diskusija na temu: “Uspostavljanje efikasnog sistema sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže u lokalnim samoupravama – izazovi i preporuke sa terena”, a panelisti su bili:
Moderator: Ivana Pavlović, menadžer operacija SEKOPAK Srbija
Zorica Bilić, nacionalna koordinatorica GIZ ORF MMS
Kristina Cvejanov, regionalni ekspert na projektu
Ivica Sivrić, direktor Asocijacije za ekonomski razvoj REDAH Bosna i Hercegovina

Rezultate istraživanja: Efekti marketing kampanje na podizanju svijesti građana o značaju sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže predstavile su Sanela Veljkovski Mandić, GIZ ORF MMS i Sanja Knežević Mitrović, NALED Srbija.
 
Na kraju su predstavnicima općina i gradova koji su učestvovali u ovom projektu uručena Priznanja za doprinos boljem upravljanju staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. U ime grada Bihaća priznanje je primila pomoćnica gradonačelnika Vildana Zulić, u ime Općine Novi Travnik stručni savjetnik Višnja Čolić.

Projekat „Upravljanje staklenom ambalažom u zemljama Zapadnog Balkana“ implementirao se u okviru programa razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom (develoPPP), a u BiH je sufinansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), i prvog bh. operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekopak. U našoj zemlji projekat je proveden u Bihaću, Novom Travniku, Konjicu i Općini Ilidža, a cilj je bio povećanje reciklaže stakla za 20%.

Ekopak je u saradnji sa GIZ-om nabavio i isporučio 190 specijalnih zvona za odlaganje staklenog ambalažnog otpada za Grad Bihać, te općine Novi Travnik, Konjic i Ilidža, a uz pomoć svojih partnera komunalnih preduzeća osigurali su prikupljanje i prevoz prikupljenih količina na reciklažu. Tako je u 2021. godine ukupno predato na reciklažu više od 150 tona staklene ambalaže, što je za 27% više nego na početku projekta. Uzimajući u obzir činjenicu da je cilj projekta bio povećanje od 20%, znači da je Ekopak sa svojim partnerima, javnim komunalnim preduzećima Vilenica Čistoća Novi Travnik, Standard Konjic, Komrad Bihać i Rad Sarajevo, cilj prebacio za 7%.

- Za vrijeme trajanja Projekta ukupno je iz ove četiri lokalne zajednice iz BiH predato na reciklažu 208.000 kg staklenog ambalažnog otpada i to: u Novom Travniku 114.000 kg, Bihaću više od 64.000 kg, Konjicu 19.000 kg i Ilidži 11.000 kg. 

Sav prikupljeni stakleni ambalažni otpad je transportovan na reciklažu u fabriku Vetropavk Straža koja se nalazi u Humu na Sutli (granica Hrvatske I Slovenije).