U Konjicu održali smo prvu radionicu na temu predstavljanja rezultata projekta ''Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu''. 

Radionici su prisustvovali predstavnici grada Konjica, JKP Standard Konjic i komunalnih preduzeća iz HNK - Jablanica, Prozor i Mostar. Prezentacije su pored Ekopaka održali naši partneri Redah (Ivica Svirić), Ceteor (Azra Čulov) i JKP Standard Konjic (direktor, Samir Memić). 
Cilj radionica je da se ostale općine i gradovi upoznaju sa projektom kao i ostvarenim rezultatima.