Ekopak je kao partner Save the Children in North West Balkans  učestvovao prošle sedmice u realizaciji treninga za nastavno osoblje šest osnovnih i dvije srednje škole na temu “Integrisanje tema adaptacije na klimatske promjene u nastavne i vannastavne aktivnosti za djecu u odgojno-obrazovnim ustanovama”. 

Ovaj uvodni trening je održan u sklopu projekta „Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini, faza 2“. 

Na ovom treningu  je nastavno osoblje iz osam ciljanih škola - JU Osnovna škola „Porodice ef. Ramić Semizovac, JU Osnovna škola „Srednje“ iz Ilijaša, JU Osnovna škola “Umihana Čuvidina” Sarajevo, JU Osnovna škola „Hasan Kaimija“ Sarajevo, JU Osnovna škola "Osman Nuri Hadžić" Dobrinja, Prva osnovna škola Ilidža, JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo i JU Srednja medicinska škola Bjelave je imalo priliku da sazna nešto novo na teme kao što su klimatske promjene upravljanje otpadom, reciklaža, smanjenje otpada, životni ciklus materijala, zagadenje zraka. Nastavnici će stečeno znanje iz navedenih oblasti prenijeti učenicima svojih škola kroz posebne radionice prilagodene njihovom uzrastu.