BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

16 11.22.

Ekopak uručio NLB Banci posude za prikupljanje kancelarijskog papira

NLB Banka je u svojim prostorijama postavila 10 posuda za prikupljanje kancelarijskog papira i papirnog ambalažnog otpada koje su im uručili predstavnici Ekopaka.

Postavljanjem posuda za prikupljanje papirnog otpada, NLB Banka je još jednom dokazala da intenzivno radi na zaštiti okoliša i stvaranju društveno odgovornog poslovnog ambijenta.

viber_image_2022-11-16_15-58-41-168.jpg
viber_image_2022-11-16_15-58-40-557.jpg
viber_image_2022-11-16_15-58-39-354.jpg

Arhiva