NLB Banka je u svojim prostorijama postavila 10 posuda za prikupljanje kancelarijskog papira i papirnog ambalažnog otpada koje su im uručili predstavnici Ekopaka.

Postavljanjem posuda za prikupljanje papirnog otpada, NLB Banka je još jednom dokazala da intenzivno radi na zaštiti okoliša i stvaranju društveno odgovornog poslovnog ambijenta.