BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

25 10.22.

Škole kao zelene zone: Nastavlja se saradnja Ekopaka i organizacije Save the Children

Saradnja između kompanije Ekopak i organizacije Save the Children nastavlja se tokom druge faze projekta “Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini” s ciljem da se poveća učešće djece u projektima zaštite okoline.

Projekat će se implementirati u narednih 18 mjeseci kroz različite edukacije, dječje kampanje, kao i donacije opreme vezane za recikliranje otpada i zagađenost zraka u šest osnovnih i dvije srednje škole na području Kantona Sarajevo. 

“Save the Children kao organizacija kojoj su klimatske promjene prioritetna tema za naredni period, nastavlja jačati kapacitete djece iz osnovnih ali i srednjih škola kako bi razvili svijest o zaštiti okoline i pravilnoj reciklaži, ali i klimatskim promjenama i drugim faktorima koji direktno i indirektno utiču na okolinu i zaštitu životne sredine . Važno je djeci osigurati adekvatne edukacije koje bi im pomogle da utiču na svoje okruženje, lokalnu zajednicu i postanu pokretači promjena,” izjavila je Aleksandra Babić Golubović predstavnica organizacije Save the Chidren za Sjeverozapadni Balkan prilikom potpisivanja memoranduma za saradnju sa kompanijom Ekopak d.o.o, te dodala da je uloga škole ali i roditelja presudna u odgoju ekološki educirane djece, kao i da će samo ekološki osviještene generacije biti garant održive budućnosti.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo nastaviti saradnju sa organizacijom Save the Children na projektu edukacije djece o važnosti recikliranja ambalažnog otpada i očuvanja okoliša. Ekopak od početka svog operativnog rada 2012. godine posebnu pažnju posvećuje edukaciji i podizanju svijesti djece i mladih o važnosti recikliranja tako da smo do sada realizirali veliki broj projekata kroz koji je prošlo više od 50.000 djece. Projekti poput “Škole kao zelene zone“izuzetno su važni za nas i našu misiju unaprijeđenja sistema reciklaže u Bosni i Hercegovini.“ kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Kompanija Ekopak je prvi i vodeći ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, čiji rad je zasnovan na najboljim EU praksama iz ove oblasti, ali i na visokim standardima poslovanja.
 

IMG_20221020_133051.jpg
IMG_20221020_133251.jpg
IMG_20221020_133043.jpg

Arhiva