Saradnja između kompanije Ekopak i organizacije Save the Children nastavlja se tokom druge faze projekta “Škole kao zelene zone – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini” s ciljem da se poveća učešće djece u projektima zaštite okoline.

Projekat će se implementirati u narednih 18 mjeseci kroz različite edukacije, dječje kampanje, kao i donacije opreme vezane za recikliranje otpada i zagađenost zraka u šest osnovnih i dvije srednje škole na području Kantona Sarajevo. 

“Save the Children kao organizacija kojoj su klimatske promjene prioritetna tema za naredni period, nastavlja jačati kapacitete djece iz osnovnih ali i srednjih škola kako bi razvili svijest o zaštiti okoline i pravilnoj reciklaži, ali i klimatskim promjenama i drugim faktorima koji direktno i indirektno utiču na okolinu i zaštitu životne sredine . Važno je djeci osigurati adekvatne edukacije koje bi im pomogle da utiču na svoje okruženje, lokalnu zajednicu i postanu pokretači promjena,” izjavila je Aleksandra Babić Golubović predstavnica organizacije Save the Chidren za Sjeverozapadni Balkan prilikom potpisivanja memoranduma za saradnju sa kompanijom Ekopak d.o.o, te dodala da je uloga škole ali i roditelja presudna u odgoju ekološki educirane djece, kao i da će samo ekološki osviještene generacije biti garant održive budućnosti.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo nastaviti saradnju sa organizacijom Save the Children na projektu edukacije djece o važnosti recikliranja ambalažnog otpada i očuvanja okoliša. Ekopak od početka svog operativnog rada 2012. godine posebnu pažnju posvećuje edukaciji i podizanju svijesti djece i mladih o važnosti recikliranja tako da smo do sada realizirali veliki broj projekata kroz koji je prošlo više od 50.000 djece. Projekti poput “Škole kao zelene zone“izuzetno su važni za nas i našu misiju unaprijeđenja sistema reciklaže u Bosni i Hercegovini.“ kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Kompanija Ekopak je prvi i vodeći ovlašteni operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini, čiji rad je zasnovan na najboljim EU praksama iz ove oblasti, ali i na visokim standardima poslovanja.