Ekopak je nastavio svoju saradnju sa školama širom Federacije Bosne i Hercegovine. Ovoga puta posjetili smo četiri osnovne škole u općini Vogošća kao i Srednjoškolski centar Vogošća i tom prilikom im uručili setove kanti za prikupljanje ambalažnog otpada.

 

 

Setovi kanti za prikupljanje papirnog i plastičnog ambalažnog otpada uručeni su:

-           O.Š. Porodice ef. Ramić iz Semizovca, setove kanti je preuzeo direktor Šemso Pačariz, 
 
-           O.Š. Zajko Delić, Kobilja glava, setove kanti je preuzeo sekretar škole Amir Rizvanović;
 
-           O.Š. Zahid Baručija, Vogošća, setove kanti je preuzeo direktor Refik Kurtović;
 
-           O.Š. Izet Šabić, Hotonj, setove kanti je preuzeo uposlenik škole Amir Vatreš;
 
-           Srednjoškolski centar Vogošća, setove kanti je preuzeo direktor Elvir Sučeska.
 
Na ovaj način je još pet škola uključeno u sistem upravljanja ambalažnim otpadom, a djeca su kroz edukativne radionice u organizaciji Općine Vogošća, Ekopaka i Udruženja za zaštitu okoliša i unapređenje turizma – NVO STEP imala priliku da saznaju sve o važnosti odvajanja ambalažnog otpada i reciklaže.