Ekopak je nabavio i uručio KJKP RAD Sarajevo 150 kanti u crnoj boji za odlaganje komunalnog otpada i 150 u kanti u žutoj boji za prikupljanje ambalažnog otpada. 

Setovi kanti će biti raspoređeni na 150 rezidencijalnih lokacija u općini Centar, Sarajevo. Kante su ispred KJKP Rad preuzeli Nijaz Salamović, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove i Fahrudin Tinjak, direktor Pogona Javna higijena.
S nestrpljenjem iščekujemo prve količine ambalažnog otpada iz općine Centar!