Ekopak od 2014. godine ima veoma uspješnu poslovnu saradnju sa Općinom Novi Travnik i JKP “Vilenica Čistoća” na organiziranom prikupljanju komunalnog otpada i njegovoj reciklaži.

Značajan dio prikupljenog ambalažnog otpada iz ove općine transportuje se na reciklažu kroz sistem Ekopaka i stoga vodimo računa o unaprijeđenju infrastrukture za reciklažu u ovoj općini. 

S tim u vezi, Ekopak je sa Općinom Novi Travnik 13.05.2022. godine potpisao ugovor o nabavci, odnosno sufinansiranju kamiona za prikupljanje ambalažnog otpada u Novom Travniku. 

Kamion je nabavljen, brendiran i operativan za svoju funkciju  i sigurni smo da će ovo vozilo unaprijediti potencijal Novog Travnika u prikupljanju još više tona ambalažnog otpada.