Danas je u prostorijama KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji sa KJKP RAD za zbrinjavanje i pripreme za reciklažu ambalažnog otpada tokom trajanja najveće filmske smotre 28 po redu Sarajevo Film Festivala.

Posjetioci će imati mogućnost da prilikom posjete jedne od lokacija na kojima će se organizovati program SFF-a razvrstavaju svoj otpad i odlažu ga prema propisima. 

Setovi posuda za selektivno odlaganje otpada će biti postavljene na 40 lokacija.