Uspješna saradnja Ekopaka i JKP Vitkom iz Viteza traje još od 2014. godine, pa je tako u proteklih osam godina Vitkom kroz sistem Ekopaka isporučio značajne količine ambalažnog otpada. 

Međutim, analize pokazuju da prostora za unapređenje ima i da Vitkom iz komunalnog otpada može izdvajati veće količine ambalažnog otpada.

S tim u vezi, u petak, 15.08.2022. godine, u Vitezu potpisan ugovor o daljem razvoju sistema u ovoj općini. Ugovorom je predviđena obnova eko-otoka, nabavka dodatnih posuda za sortiranje ambalažnog otpada, te provođenje edukativno-promotivnih kampanja usmjerenih na dizanje svijesti građana Viteza o značaju reciklaže ambalažnog otpada. 

Ugovor su potpisale direktorica JKP-a Vitkom Vitez Jasna Babić i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.