Akciju čišćenja od Izvora do mora podržao je i Ekopak koji je bio zadužen za organizaciju odvoza prikupljenog otpada. Tokom pet akcija angažovano više od 500 volontera i skupljeno više od pet tona otpada.

Poslednja akcija ovogodišnjeg izdanja projekta Od izvora do mora okupila je više od stotinu volontera u čišćenju i odvojenom prikupljanju otpada na Velikom polju, na Igmanu. Tokom pet akcija čišćenja u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru, Zenici i na Igmanu realizovanih ove godine, uključilo se više od pet stotina volontera raznih generacija, okupljenih sa Coca-Colom oko postizanja zajedničke i globalne misije - Svijeta bez otpada.

”Sretan sam što danas mogu pozdraviti više od stotinu volontera u ime Coca-Cole u Bosni i Hercegovini, na petoj akciji čišćenja kojom završavamo ovogodišnje izdanje projekta Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini.  Ove godine, ponosni smo na činjenicu da smo kroz pet akcija čišćenja uspjeli okupiti više od 500 volontera u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Zenici, koji su prikupili više od pet tona otpada za manje od mjesec dana”, rekao je Faruk Kovač, stručni saradnik za korporativne poslove i održivost Coca-Cole HBC Adria.

Realizacija ovogodišnjeg projekta Od izvora do mora počela je akcijom prikupljanja ambalažnog otpada u Sarajevu - uz Miljacku kod Vilsonovog i prema Velešićima. Potom su čišćeni park dr Mladen Stojanović i izletište Suturije u Banjaluci, kampus Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru a prošle semice Kamberovića polje, uz rijeku Bosnu u Zenici. Akcija na Velikom polju na Igmanu, bila je završnica ovogodišnjeg izdanja projekta.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini akcije je organizovala u partnerstvu sa Konzumom u BiH, u saradnji sa UG ”Ruke” koja je nosilac aktivnosti globalne inicijative Lets do it u BiH, i lokalnim nevladinim organizacijama aktivnim u polju očuvanja okoliša.

Glavni cilj projekta Od izvora do mora je da podstiče i promoviše edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada, a posebno odvojenog prikupljanja otpada koje omogućava recikliranje. Prošle godine, više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i općina u kojima su skupili više od pet tona ambalažnog otpada.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini i ove je godine, za sve volontere osigurala uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada, a akcijama su u lokalnim zajednicama koordinirale nevladine organizacije angažovane na polju očuvanja okoliša.

Od izvora do mora dio je dugoročnog sveobuhvatnog plana Svijet bez otpada kojim se Coca-Cola, među ostalim, obvezala da će do 2030. godine prikupiti i reciklirati istu količinu boca i limenki onoj koju stavlja na tržište te da će udio recikliranih materijala u primarnoj ambalaži biti najmanje 50 posto. Do 2025. godine sva primarna ambalaža moći će se u potpunosti reciklirati. U proteklih 10 godina, Coca-Cola je smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.

Coca-Cola u BiH prestala je koristiti plastičnu omotnu foliju i počela primjenjivati KeelClip™, inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati.  KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenki Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na dio ostaloga asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.