BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

24 06.22.

Ekopak u Pionirskoj dolini uručio KJKP Park posude za odvojeno odlaganje otpada

Danas je Ekopak ispred Direkcije KJKP Park u Pionirskoj dolini uručio KJKP Park tri posude za odvojeno odlaganje otpada.

Ove posude će biti postavljene na lokacijama Pionirska dolina, Centar za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" i dječije igralište Dobrinja.

Uručenju su prisustvovali ispred Uprave KJKP Park Adis Bešlić, direktor Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina Amer Mudželet, izvršni direktor za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije, kao i Amela Hrbat, direktor Ekopaka.

viber_image_2022-06-24_15-44-01-569.jpg
viber_image_2022-06-24_15-43-59-093.jpg
viber_image_2022-06-24_15-43-59-703.jpg
viber_image_2022-06-24_15-43-59-393.jpg
viber_image_2022-06-24_15-44-00-034.jpg
viber_image_2022-06-24_15-44-00-980.jpg
viber_image_2022-06-24_15-44-01-273.jpg
viber_image_2022-06-24_15-44-01-857.jpg
viber_image_2022-06-24_15-43-58-777.jpg
viber_image_2022-06-24_15-44-02-878.jpg

Arhiva