Danas je Ekopak ispred Direkcije KJKP Park u Pionirskoj dolini uručio KJKP Park tri posude za odvojeno odlaganje otpada.

Ove posude će biti postavljene na lokacijama Pionirska dolina, Centar za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko" i dječije igralište Dobrinja.

Uručenju su prisustvovali ispred Uprave KJKP Park Adis Bešlić, direktor Enes Kazić, izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina Amer Mudželet, izvršni direktor za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije, kao i Amela Hrbat, direktor Ekopaka.