U sklopu promotivnih aktivnosti za projekat “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” Ekopak je u subotu 04.06. 2022. godine na Ilidži, u Maloj aleji,organizirao podjelu informativnih letaka stanovništvu ove općine.

Naime, Ekopak je prošle godine, u saradnji sa GIZ-om i drugim partnerima na projektu, u Općini Ilidža postavio 50 specijalnih zvona za prikupljanje staklene ambalaže, te putem podjele letaka informirao stanovništvo o načinu prikupljanja i reciklaži staklene ambalaže. 

U subotu je, u saradnji sa  ekološkim udruženjem Ekotim, realizirana i druga podjela informativnih letaka građanima čiji sadržaj ih informira kako da ispravno odlažu staklenu ambalažu,te gdje mogu da pronađu zvona u svojoj općini.
 
Općina Ilidža je jedna od četiri lokalne zajednice, pored grada Bihaća, općine Novi Travnik i općine Konjic koje su uključene u regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Projekat se implementira u okviru programa razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom (develoPPP), a finansiran je od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), kao i prvog bh. operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom „Ekopak“. Osim u Bosni i Hercegovini, ovaj projekat se realizuje i u Srbiji, te Sjevernoj Makedoniji.

Projekat koji je u BiH započeo u januaru 2020. godine i trajat će do juna 2022. godina, pored Ekopaka, realizira GiZ i REDAH, te komunalna preduzećapomenutih općina. Nakon toga je plan da u ovim lokalnim zajednicama imamo održiv sistem prikupljanja staklenog ambalažnog otpada koji bi se proširivao i na druge lokalne zajednice.