Ekopak je održao drugu radionicu studentima na Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu u sklopu aktivnosti iz potpisanog  sporazuma.

Savjetnik za prodaju u Ekopaku, Boris Terzić, je nakon prezentacije, razgovarao sa studentima  na temu upravljanja ambalažnim otpadom i rezultatima koje je postigao Ekopak u uspostavi i razvoju sistema.

Podsjećamo, Ekopak je krajem 2021. godine potpisao sporazum o saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu u sklopu kojeg će studentima omogućiti upoznavanje sa poslovanjem Ekopaka, razvojem sistema reciklaže u našoj zemlji i zemljama Evrope, te učešće u različitim projektima.