Ekopak nastavlja da ulaže u razvoj infrastrukture za prikupljanje ambalažnog otpada. Tako je danas potpisan ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za transport ambalažnog otpada sa  JKP Vilenica Čistoća iz Novog Travnika.
 

Inače,  Ekopak i Vilenica Čistoća sarađuju dugi niz godina, a ovo komunalno preduzeće spada u efikasnija komunalna preduzeća s kojima Ekopak surađuje.

Vilenica Čistoća već godinama prikuplja značajne količine ambalažnog otpada koje ne završavaju na deponiji Mošćanica, već u sistemu reciklaže. Veoma je važan i podatak da Vilenica Čistoća svake godine povećava količine prikupljene ambalaže koje se predaju u reciklažu Ekopaka.