BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

13 05.22.

Ekopak nastavlja da ulaže u razvoj infrastrukture za prikupljanje ambalažnog otpada

Ekopak nastavlja da ulaže u razvoj infrastrukture za prikupljanje ambalažnog otpada. Tako je danas potpisan ugovor o sufinansiranju nabavke vozila za transport ambalažnog otpada sa  JKP Vilenica Čistoća iz Novog Travnika.
 

Inače,  Ekopak i Vilenica Čistoća sarađuju dugi niz godina, a ovo komunalno preduzeće spada u efikasnija komunalna preduzeća s kojima Ekopak surađuje.

Vilenica Čistoća već godinama prikuplja značajne količine ambalažnog otpada koje ne završavaju na deponiji Mošćanica, već u sistemu reciklaže. Veoma je važan i podatak da Vilenica Čistoća svake godine povećava količine prikupljene ambalaže koje se predaju u reciklažu Ekopaka.
 

6.jpg
3.jpg

Arhiva