Početkom godine Općina Tomislavgrad potpisala je ugovor s operaterom sistema za upravljanje ambalažnim otpadom Ekopakom o pristupanju ove općine u sistem reciklaže.

S tim u vezi, Ekopak se obavezao financirati nabavku dvadeset specijalnih kontejnera za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada što je i realizirano u ponedjeljak, 11.aprila 2022. godine.

Uz prisustvo direktora JKP-a Tomislavgrad Nikole Krstanovića i direktorice Ekopaka Amele Hrbat, specijalni kontejneri su postavljeni u ulici “Kralja Zvonimira” kod ugostiteljskog objekta “Tron” i kod stadiona HNK Tomislav, na “Trgu dr. Franje Tuđmana”, u “Ulici brigade kraljaTomislava”, kod “UniCredit Banke”. Kontejneri su postavljenii u ulici “Mijata Tomića” na parkingu kod hotela “Tomislav”, te u ulici “Hrvoja Vukčića Hrvatinića” na “Laticama”.

Ovom prilikom Općina Tomislavgrad i Ekopak pozivaju sve građane Tomislavgrada da koriste postavljene kontejnere, sortiraju ambalažni otpad i tako daju svoj doprinos da njihova općina bude čista i lijepa.