BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

22 02.22.

Obnovljeni informativni panoi kod podzemnih kontejnera u Sarajevu

Ekopak je na svih pet lokacija u Sarajevu, na kojima je instalirao podzemne kontejnere, obnovio informativne panoe za građane. Informativni panoi služe stanovnicima naselja, koji koriste podzemne kontejnere,  da se informiraju i educiraju o ispravnom odlaganju ambalažnog otpada.

Tako su informativni panoi u ulici Kaptol u Općini Centar, ulicama Trg Heroja u Hrasnom i Džemala Bijedića na Čengić Vili u Općini Novo Sarajevo, te ulicama Samira Ćatovića Kobre i Bjelašnička u Općini Ilidža, detaljno očišćeni, postavljeni su novi plakati i zaštita od ptica.

Edukativni panoi su izuzetno značajni na ovakvim lokalitetima i stoga Ekopak vodi računa o njihovom održavanju, a građane ovih naselja pozivamo da koriste podzemne kontejnere, odlažu ambalažni otpad u skladu sa instrukcijama sa panoa i tako daju svoj doprinos reciklaži i zaštiti okoliša.
 

viber_image_2022-02-22_11-43-50-129.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-46-139.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-51-873.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-53-333.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-55-056.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-56-473.jpg
viber_image_2022-02-22_11-43-58-244.jpg

Arhiva