BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

14 01.22.

Ekopak uveo Tomislavgrad u sistem reciklaže

Operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u FBiH - Ekopak  je potpisao ugovor sa Općinom Tomislavgrad o pristupanju ove općine u sistem reciklaže. 

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Buntić, direktor JKP-a Tomislavgrad Nikola Krstanović i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Tako će Ekopak finansirati nabavku dvadeset specijalnih kontejnera za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada. Po nabavci i stavljanju u funkciju kontejnera biće provedena i odgovarajuća promocija uspostave sistema za odvojeno odlaganje ambalažnog otpad u ovoj Općini, što podrazumijeva i informiranje i edukacija stanovništa. Posebna pažnja biće posvećena aktivnostima za učenike osnovnih škola kao i predškolskoj djeci iz vrtića u cilju razvijanja svijesti o važnosti upravljanja otpadom.

Načelnik Ivan Buntić izrazio je zadovoljstvo što se Općina Tomislavgrad ušla u sistem reciklaže: „Naša Općina je prepoznala važnost ovog projekta i veliko mi je zadovoljstvo što smo se pridružili općinama u Federaciji BiH koji imaju uspostavljen sistem reciklaže. Ekopak će nam do kraja januara isporučiti set specijalnih kontejnera za prikupljanje papira, stakla, plastike i ostalog otpada, a općina i komunalno poduzeće će se obvezati na izgradnju i uređenje mjesta na kojima ćemo postaviti kontejnere”, kazao je Buntić.

Svoje zadovoljstvo nije krila ni direktorica Ekopaka Amela Hrbat koja se zahvalila načelniku Općine Tomislavgrad koji je u Ekopaku vidio kredibilnog partnera sa kojim će uspostaviti i razvijati sistem: “Raduje nas što je Općina Tomislavgrad ušla u sistem reciklaže i što ćemo zajedničkim snaga doprinijeti da ovaj prekrasni grad i općina budu još ljepši i čistiji. Posebno bih se zahvalila i našem partneru, skupljaču, firmi Duga iz Širokog Brijega koji će dati svoj doprinos u vidu transporta prikupljenog ambalažnog otpada na reciklažu", kazala je Amela Hrbat.

Kontejneri će biti postavljeni Trgu dr. Franje Tuđmana, kod stadiona HNK Tomislav, kod hotela “Tomislav” te u naseljenom mjestu Latice, priopćeno je iz Općine Tomislavgrad.
 

Ekopak_Tomislavgrad1.png
Ekopak_Tomislavgrad3.jpg
Ekopak_Tomislavgrad2.png

Arhiva