U sklopu potpisanog sporazuma o saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu, Ekopak je održao prvo edukativno predavanje studentima ovog fakulteta. 

Tako je predstavnica Ekopaka, Senija Nalović, studentima odsjeka za geografiju i turizam održala prezentaciju na temu upravljanja ambalažnim otpadom i rezultatima koje je postigao Ekopak u uspostavi i razvoju sistema.

Podsjećamo, Ekopak je u skladu sa svojom misijom uspostavio brojne uspješne saradnje sa obrazovnim institucijama širom BiH, a u cilju informisanja i edukacije učenika, studenta i nastavničkog kadra o sistemu reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji Ekopak će studentima Prirodno-matematičkog fakulteta omogućiti upoznavanje sa poslovanjem Ekopaka, razvojem sistema reciklaže u našoj zemlji i zemljama Evrope, te učešće u različitim projektima.